موتورخانه و اجزای تشکیل دهنده آن

چاپ
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حرارت مرکزی: به سیستم های گفته می شود که در بخشی از ساختمان نصب می شود و حرارت را تولید کرده و به قسمت های دیگری ساختمان انتقال می دهد.

اجزای سیستم حرارت مرکزی:
1. دیگ و مشعل:گرم کردن آب مدار رادیاتور.
2.پمپ: گردش آب در مدار رادیاتور.
3.رادیاتورها: انتقال حرارت آب به محیط ساختمان.
4. منبع دوجداره:وسیله ای است که جهت تامین آب گرم مصرفی توسط آب مدار گرمایش را برعهده دارد.

حرارت مرکزی باز( موتور خانه): داری چیست مگر ما در محلی به نام موتورخانه تولید شده توسط سیال واسطه( آب،بخار،هوا)جذب شده و به قسمت های مختلف ساختمان هدایت می شود. و دارای منبع انبساط باز است

حرارت مرکزی بسته(پکیج): دستگاهی است برای گرم کردن آب مدار گرمایش که رادیاتور ها می باشد و تهیه آب گرم مصرفی به صورت مستقل کار می‌کنند را برعهده دارد، دارای منبع انبساط بسته است.

تفاوت سیستم حرارتی مرکزی باز و بسته:

باز(موتورخانه):

1.فشار کاری یک اتمسفر
2.دمای کاری ۸۵ درجه
3.راندمان ۶۵ درصد
4. منبع انبساط باز

بسته(پکیج):
1. فشار کاری ۱.۵ تا ۲ اتمسفر
2. دمای کاری ۸۵ درجه
3. راندمان ۹۵درصد
4. منبع انبساط بسته

برای تنظیم دستگاه اجزای مختلفی از کنترل استفاده می شود که مهم‌ترین کنترل سیستم ترموستات است که برای روشن و خاموش شدن به کار میرود به این ابزار کلید ترموستات حد هم گفته می شود.